• ER DIN LEKEPLASS TRYGG?

    Er du ansvarlig for en lekeplass og lurer på om den er ihht. forskrifter og standarder?

    Da kan vi hjelpe!

    Vi utfører alt innen sikkerhets- og internkontroll.

Årlig hovedettersyn

Sikkerhetsinspeksjon / Tilstandsvurdering / Årskontroll / Hovedettersyn
Lekeplassinspektøren as har markedets lengste erfaring med å utføre kontroll av lekeplasser. Vi benytter et egenprodusert rapporteringsverktøy som gir kunden mulighet til å tilpasse vårt rapportsystem til ulike behov (eks. kostnadsoverslag, HMS tilpassede rapporter, ulike dokumentasjonsnivåer i forhold til myndighetskrav).

Alle våre rapporter er lettleste, med henvisning til bilde og tekst ved hjelp av piler.

Lekeplassinspektøren as utfører flere ulike rapporttyper og har gode tilpasningsmuligheter i forhold til ønsker og behov fra våre kunder.

Vi kan tilby:

Avviksrapporter.
Tiltaksrapporter.
Tilstandsrapporter.
Kostnadsoverslag for lukking av avvik (utbedringer).
Overtagelseskontroll.
Etterkontroll av utbedringer.

Sluttkontroll / Overtagelseskontroll
kontroll av nye lekekonstruksjoner, før eier overtar
Sikrer at kunden får en lekeplass som er iht. gjeldende regelverk. Kontroll av nye lekekonstruksjoner, før eier overtar ansvaret. Her er det store besparelser for eier, ved at de ikke overtar anlegg med avvik som senere bør utbedres.

Lekeplassinspektøren AS har inspektører som er sertifisert og godkjent av Norsk Sertifisering