• ER DIN LEKEPLASS TRYGG?

    Er du ansvarlig for en lekeplass og lurer på om den er ihht. forskrifter og standarder?

    Da kan vi hjelpe!

    Vi utfører alt innen sikkerhets- og internkontroll.

Avviksrapporter

Rapporten beskriver observasjoner / avvik med bilde og med piler som henvisning til tekst.

Sikkerhetsinspeksjon av hvert enkelt lekeapparat med beskrivelse av avvik, gradering av avvik, samt kildehenvisning for hvert enkelt avvik.

Rapportene kan leveres med eller uten kostnadsoverslag.

Det kan også velges rapporter med signatur kolonne, for å dokumentere eventuelle utberinger av avvik.

Ta kontakt med oss så sender vi eksempler på våre rapporter.

Lekeplassinspektøren AS har inspektører som er sertifisert og godkjent av Norsk Sertifisering