• ER DIN LEKEPLASS TRYGG?

    Er du ansvarlig for en lekeplass og lurer på om den er ihht. forskrifter og standarder?

    Da kan vi hjelpe!

    Vi utfører alt innen sikkerhets- og internkontroll.

Ettersynsrapporter

Ettersynsrapporter tilpasset karvene i Norsk Standard

Det utarbeides ettersynstekster for du ulike ettersynsnivåene:

  • Rutinemessig ettersyn
  • Funksjonsettersyn
  • Hovedettersyn

I rapporten er det bilde av det aktuelle lekeapparatet og beskrivende tekst for de ulike ettersynene.
Rapporteringsskjemaer fylles ut av personell som utfører ettersynene. Dette er med å dokumentere at ettersynene faktisk blir utført, noe som er svært viktig for å kunne dokumentere at jevnlig ettersyn og at vedlikehold blir utført, hvis/når det vil oppstå situasjoner der barn blir skadet i lekeapparatene.

Denne dokumentasjonen viser at virksomheten har et velfungerende internkontrollsystem, slik myndighetene krever.

Lekeplassinspektøren AS har inspektører som er sertifisert og godkjent av Norsk Sertifisering