• ER DIN LEKEPLASS TRYGG?

    Er du ansvarlig for en lekeplass og lurer på om den er ihht. forskrifter og standarder?

    Da kan vi hjelpe!

    Vi utfører alt innen sikkerhets- og internkontroll.

HMS – internkontroll

Lekeplassinspektøren as leverer ferdig oppsatte HMS – internkontroll rapporter. Rapportene utarbeides i samråd med våre kunder, da eierstruktur og forvaltning er varierende fra kunde til kunde.
Rapportene viser tydelig ansvarsfordeling i forhold til eierskap og hvem som er ansvarlig for at ettersyn og vedlikehold blir fulgt opp.
Eier har til enhver tid ansvar for at lekeplassen og lekeapparatene er i tilfredsstillende stand.

Det er et myndighetskrav at enhver virksomhet skal ha utarbeidet et HMS-system (ref. Internkontrollforskriften ).

FDV, forvaltning, drift og vedlikehold
Vi utarbeider ettersynsrapporter for hvert enkelt lekeapparat.
I disse rapportene går det tydelig frem hva, hvem og når ettersynene skal utføres. I ettersynsrapportene er det bilde av det aktuelle lekeutstyret, samt en beskrivende tekst for ettersynet.

Norsk Standard 1176- deler ettersyn/vedlikehold i tre hovedkategorier:

  • Rutinemessig ettersyn
  • Funskjonsettersyn
  • Årlig hovedettersyn

Lekeplassinspektøren as leverer ettersynsrapporter for både Rutinemessig ettersyn, Funksjonsettersyn og Årlig hovedettersyn. Det legges inn forhåndsbestemte intervaller for de ulike ettersynene.

Rapporteringsskjemaer kan fylles ut av personell som utfører ettersynene. Dette er med å dokumentere at ettersynene faktisk blir utført, noe som er svært viktig for å kunne dokumentere at jevnlig ettersyn og vedlikehold blir utført, hvis/når det vil oppstå situasjoner der barn blir skadet i lekeapparatene. Det er b.la denne dokumentasjonen som myndighetsnivået ønsker fremlagt ved kontroll av enheten eller i forbindelse med alvorlige ulykker.

Denne dokumentasjonen viser at virksomheten har et velfungerende internkontrollsystem, slik myndighetene krever.

Vårt rapportsystem er tilpasset kravene i NSEN 1176 og Forskrift for sikkerhet ved lekeplassutstyr samt Internkontrollforskriften.

Vi tilbyr alle våre kunder opplæring i bruk av våre rapportsystemer.
Opplæring vil bli tilpasset våre kunders behov.

Lekeplassinspektøren AS har inspektører som er sertifisert og godkjent av Norsk Sertifisering