• ER DIN LEKEPLASS TRYGG?

    Er du ansvarlig for en lekeplass og lurer på om den er ihht. forskrifter og standarder?

    Da kan vi hjelpe!

    Vi utfører alt innen sikkerhets- og internkontroll.

Hms rapporter – Ettersyn vedlikehold og drift

HMS oppsett for virksomheten.

Generell informasjon om ansvarlige og om fordeling av ansvarsområder.

Beskrivelse av hva de forskjellige ettersynene er ment å dekke.

Beskrivelse av definisjoner og oversikt over mål og åpninger som er brukt i ettersynstekstene.

Skadeskjema som er ment brukt ved eventuelle alvorlige ulykker.

Avviksskjema for beskrivelse av hendelser / skader som har oppstått på lekeutstyret. Kontrollskjema for rutinemessig, funksjons og årlig hovedettersyn.

Lekeplassinspektøren AS har inspektører som er sertifisert og godkjent av Norsk Sertifisering