Kurs 1

Ansvarlig for sikkerhet – sikkerhet for ansvarlig

Målgruppe: alle som har overordnet ansvar for at sikkerheten ivaretas. Eiere av lekeplasser, offentlig forvaltning, borettslag/sameier/velforeninger, barnehager og skoler.

Lovverket, hva gjelder hvor og for hvem.
Overordnende mål.
Hvem er ansvarlig, hvordan ansvar kan fordeles.
Ulykkes håndtering, sikring.
Min 3 timer varighet