Kurs 2

HMS Kurs

Målgruppe: barnehager, skoler, borettslag/sameier og velforeninger.
Kurs tilpasset barnehager, skoler og borettslag

Gjennomgang av lovverket
Ansvarsfordeling
Praktisk utførelse
Krav til dokumentasjon
Tilpasset kravene for lekeområder (i barnehager sertifisert av Det Norske Veritas)
Lengde på HMS kurset vil variere etter ønsket nivå.
Minimum 3 timer varighet