Kurs 3

Tiltaks kurs

Målgruppe: vedlikeholdsansvarlige, vaktmestere, montører, anleggsgartnere

Gjennomgang av lovverk
Norsk Standard
Drift og vedlikeholdsrutiner
Avviks lukking og utbedrings metodikk
Dokumentasjon av utførte arbeider