Kurs 4

Prosjektering i praksis

Målgruppe; Arkitekter, Landskapsarkitekter, planleggere , eiere av lekeplasser.

Orientering i lovverk
Anvendelse av lovverket i forhold til planlegging av lekeområder
”Egen produserte” lekekonstruksjoner, muligheter og begrensninger.
Areal behov for lekeapparater
Praktisk grønt miljø for lekeområder
Terrengforming
Tilpassing av lekeapparater i vanskelig terreng

Lekeplassinspektøren as v/Ole-Chr Wiig er også kursleder og foredragsholder for Norsk Lekeplassforum som arrangerer fag og inspektørkurs. Gjennomført inspektørkurs er et minimumskrav for å kunne bli godkjent og sertifisert som Lekeplassinspektør.