• ER DIN LEKEPLASS TRYGG?

    Er du ansvarlig for en lekeplass og lurer på om den er ihht. forskrifter og standarder?

    Da kan vi hjelpe!

    Vi utfører alt innen sikkerhets- og internkontroll.

Om oss

Vår kunnskap – din trygghet

Lekeplassinspektøren as ble etablert i 2005, men vi har arbeidet med sikkerhet på lekeplasser siden 1992. Våre inspektører har markedets lengste erfaring og har i tillegg håndverksbakgrunn. Vi er en av de største aktørene i dette markedet og vi har mange fornøyde kunder. Kontakt oss gjerne for referanser.

Vi var med å etablere ordningen med sertifisering av lekeplassinspektører i samarbeid med Det Norske Veritas (DNV) og Norsk Lekeplassforum. Vår leverandør av personellsertifiseringene er endret fra Det Norske Veritas (DNV) til Norsk Sertifisering. Disse er et bransjerettet og uavhengig sertifiseringsorgan som er akkreditert i henhold til standarden for Sertifisering av personell.

Lekeplassinspektøren har tre heltidsansatte lekeplassinspektører som er godkjent og sertifisert av Norsk Sertifisering.

ole_christian_wiig

Daglig leder Ole-Christian Wiig er anleggsgartner tekniker og har erfaring både fra offentlige og private aktører innen grøntanleggsbransjen. Ole-Christian har arbeidet med bygging og montering av lekeapparater fra 1992 til 1999, og siden hovedsakelig med inspeksjoner og kursing innen sikkerhet på lekeplasser. Ole-Christian er en av flere aktører som har vært med å starte Norsk Lekeplassforum. Han er mye benyttet som foreleser for utdanningskursene som fører til eksamen som lekeplassinspektør.

svein_skretteberg

Lekeplassinspektu00f8r Svein Skretteberg har tidligere arbeidet i byggebransjen, men har siden 1994 arbeidet med bygging av lekeplasser og montering av lekeplassutstyr. Svein har stor kompetanse og erfaring når det gjelder utbedring og reparasjoner av eldre lekeapparater. Han har vært anleggsleder for større monteringsarbeider som bl. a Dyreparken i Kristiansand og «Frognerborgen», Norges største lekeanlegg, som ligger i Frognerparken i Oslo. Han har vært ansatt i Lekeplassinspektøren as siden 2008.

Lekeplassinspektøren AS har inspektører som er sertifisert og godkjent av Norsk Sertifisering