• ER DIN LEKEPLASS TRYGG?

    Er du ansvarlig for en lekeplass og lurer på om den er ihht. forskrifter og standarder?

    Da kan vi hjelpe!

    Vi utfører alt innen sikkerhets- og internkontroll.

Sluttkontroll / Overtakelsekontroll

Rapporter som dokumenterer at alle lekekonstruskjoner er levert og montert iht. forskrifter og Norsk Standard.

Kontroll av nye lekekonstruksjoner før eier overtar ansvaret har vist seg å gi store besparelser for eier.

Rapportene er utformet som ”Avviksrapporter”.

Sikkerhetsinspeksjon av hvert enkelt lekeapparat med beskrivelse av avvik, gradering av avvik, samt kildehenvisning for hvert enkelt avvik.

Rapportene kan leveres med eller uten kostnadsoverslag.

Det kan også velges rapporter med signatur kolonne, for å dokumentere eventuelle utberinger av avvik.

Lekeplassinspektøren AS har inspektører som er sertifisert og godkjent av Norsk Sertifisering