• ER DIN LEKEPLASS TRYGG?

    Er du ansvarlig for en lekeplass og lurer på om den er ihht. forskrifter og standarder?

    Da kan vi hjelpe!

    Vi utfører alt innen sikkerhets- og internkontroll.

Tilstandsvurdering

Inneholder en generell vurdering av uteområde, sikkerhetsinspeksjon av hvert enkelt lekeapparat med beskrivelse av avvik og tiltaksdel, gradering av avvik, samt kildehenvisning for hvert enkelt avvik.

Alle observasjoner blir dokumentert med bilder og merket med piler fra avvikstekst til avvik i bilder.

Rapportene kan leveres med eller uten kostnadsoverslag.

Vi kan også tilby rapporter med henvisning til hvem som skal utføre tiltak. På denne måten vil det bli synlig i tilstandsrapporten hvem som kan/skal utføre de forskjellige tiltakene.

Lekeplassinspektøren AS har inspektører som er sertifisert og godkjent av Norsk Sertifisering