• ER DIN LEKEPLASS TRYGG?

    Er du ansvarlig for en lekeplass og lurer på om den er ihht. forskrifter og standarder?

    Da kan vi hjelpe!

    Vi utfører alt innen sikkerhets- og internkontroll.

Tiltaksrapporter

(Rapporten beskriver utførelse og lukking av avvik)
Inneholder bilde av observasjon / avvik som bør utbedres. Viser med pil fra bilde til beskrivende tekst, forslag til lukking av avvik.
Det kan utarbeides kostnadsoverslag over hvert tiltak, eller signaturkolonne for bekreftelse på lukking av avvik.

Vi kan også tilby rapporter med henvisning til hvem som skal utføre de forskjellige tiltakene. På denne måten vil det bli synlig i tiltaksrapporten hvem som kan/skal utføre de forskjellige tiltakene.

Lekeplassinspektøren AS har inspektører som er sertifisert og godkjent av Norsk Sertifisering